Opplevelseskortet samarbeider med Departementet.

Mandag 27 mai ble Opplevelseskortet invitert til møte med departementet. Vi er glade for å bli tatt på alvor og at vi får muligheten til dele vår kompetanse, erfaringer og nettverk inn mot arbeidet departementet gjør for barn og unge.

Opplevelseskortet har siden presentasjonen av Granavold-plattformen til regjeringen jobbet for å komme i kontakt med departementet med ønske om å bidra inn i utredningen om et fritidskort. Vi har aktivt jobbet for å kommunisere at tanken om et fritidskort eksisterer allerede i over 80 kommuner, gjennom ordningen Opplevelseskortet, og flere kommuner kommer til hver uke.

Vår nye digitale plattform åpner samtidig for helt nye, spennende muligheter for ALLE barn og unge. Muligheter som kommunene vil ta del i og kunne fylle med lokalt, tilpasset innhold til det beste for sine innbyggere.

Det viktigste utbytte fra møtet er departementets ønske om å ha et tett samarbeid med oss og våre tilknytte samarbeidspartnere. Sammen med våre kommuner og samarbeidspartnere besitter vi en enorm kompetanse til å møte en viktig samfunnsutfordring på en god måte.

Kommuner i alle størrelser, i hvert fylke, over hele landet er representert og sitter i våre kompetansenettverk for å dele med hverandre. Dette skal Opplevelseskortet også tilby til departementet, slik at vi kan fortsette Norges største spleiselag, slik at vi kan utjevne sosiale forskjeller, slik at vi kan gi alle barn og unge like muligheter til like mye farge i hverdagen.