Siden 2009 har vi med Opplevelseskortet jobbet for å utjevne sosiale forskjeller og forhindre sosial eksklusjon blant barn og unge

Det private prosjektet har base i Horten, og er på mange måter Norges største spleiselag når det gjelder barn og ungdom.

– Opplevelseskortet er en nasjonal forening med sete i Horten. Siden 2009 har vi jobbet for å utjevne sosiale forskjeller og forhindre sosial eksklusjon blant barn og unge, forteller Hortensgutten Christian Hofsøy. Han er prosjektleder for det ambisiøse programmet.

I Horten er mange foreninger og kulturtilbud med på ordningen. Det er nå også Vervenfestivalen som åpner portene for brukere av kortet.

I 80 kommuner

– Konseptet Opplevelseskortet er tatt i bruk i over 80, i alle fylker, rundt omkring i Norge. Dette sikrer kultur- og fritidsaktiviteter til barn og unge i lavinntektsfamilier i tett samarbeid med kommune, NAV og private aktører, forteller Hofsøy.

– I 2019 skal vi også digitalisere konseptet og foreningen lanserer en nettbasert tjenesteplattform, en app, for alle barn og unge. Vi har over tid sett behovet for å digitalisere tiltaket ettersom resten av hverdagen digitaliseres og bruksflatene til barn og unge er preget av teknologi.

– Men hvem kan bruke kortet..?

– Plattformen er tilgjengelig for alle barn og unge, altså som en app med foreldrekontroll. Dette gjør vi for å fjerne all stigmatisering rundt temaet.

– Hvor får man kortet?

– Det får du gjennom kommunen og så er det NAV som kontrollerer at det hele foregår på en god og riktig måte, sier Christian Hofsøy.

Det hele er selvsagt kostnadsfritt for brukerne av kortet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Opplevelseskortet-o8rlpsn1kqgl2epj0vz25kfx13ybq6qxu8iwdhq3d4.jpg

Får kort i Horten

– Horten kommune har satt i gang med Opplevelseskortet nå i 2019. I det arbeidet handler det også om å få med tjenestetilbydere av kultur og fritidsaktiviteter. Fortrinnsvis ønsker man å få med disse av velvillighet, veldedighet og frivillighet. Om alle tar sin del, blir det et bredt tilbud og trykket på den enkelte tilbyder blir mindre, forteller leder i foreningen, Ann Kristin Bekkevoll.

– I Horten er det identifisert og plukket ut 50 barn og unge som får Opplevelseskortet. Vi er ekstra glade nå for at Vervenfestivalen blir med på det spleiselaget, 50 barn pluss ledsagere får muligheten til å oppleve den populærfe festivalen inne på Møringa.

– Dette synes vi er en veldig positiv greie, det å få gi alle muligheten til å oppleve, som for vår del da, Vervenfestivalen, sier festivalsjef Henrik Lysell.

– Nå er det kanskje 50 som vil benytte seg av tilbud, det håper jeg også at de gjør. Det er viktig at alle blir med, og at alle får muligheten.

– Og så, fortsetter Lysell, – vil jeg jo da benytte sjansen til å oppfordre så mange aktører, foreninger og sånt til å bli med. Gå inn og sjekk hva det er og hvilke muligheter det gir. Jeg er sikker på at det er mange flere som vil bidra.

I Horten har, bare så det er nevnt, Supercruiser laget en egen liten film om prosjektet.

Farge hverdagen

Det siste halvåret har folk i regjeringen reist rundt i landet for å sjekke mulighetene for noe de kaller Fritidskortet.

– Bare for å oppdage at veldig mange kommuner allerede har det på plass gjennom Opplevelseskortet. Men kanskje de gir oss litt ekstra støtte nå som de oppdager det arbeidet som allerede er godt i gang …

Uansett; både Lysell, Hofsøy og Bekkevoll er nokså samstemte i sin oppfordring; Det er viktig at alle barn får like muligheter til å fargelegge sin hverdag. Som gjennom dette kortet.

Les hele artikkelen på gjengangeren.no