Det neste blir en app som kan endre barns bruk av kulturtilbud

48ba1225-77c8-4fd7-9bea-0cfd50ff3243-oabd347cjo8ju9aqayy7inysxddsyh2bed8net7nns.jpg

Neste steg for Opplevelseskortet er å erstatte det fysiske kortet med en App, som en del av den store digital tjenesteplattformen, Join. Selskapet Broentech har utviklet plattformen som lanseres ut til alle kommuner august 2019.

Den store visjonen er å gi alle barn og unge like muligheter til like mye farge i hverdagen. Den nye plattformen og appen blir en universell ordning for å fjerne all stigmatisering rundt barnefattigdom. Grunntanken med Opplevelseskortet og Join er å utjevne sosiale forskjeller og forhindre sosial eksklusjon gjennom å sikre alle tilgang til fritids- og kulturaktiviteter. De aller fleste finner sine gode tilbud og muligheter i appen og betaler for disse, mens barn fra lavinntektsfamilier får de samme mulighetene gratis.

For kommunene fungerer plattformen som et forvaltningsverktøy, for tilbydere en markedsplattform og for alle barn og unge er det en bruksplattform.

Les mer på Aftenpostens sider:

https://www.aftenposten.no/norge/i/P3x0VX/Et-lite-kort-har-gitt-Era-8-billetter-til-kino-og-svommehall-Det-neste-blir-en-app-som-kan-endre-barns-bruk-av-kulturtilbud?fbclid=IwAR0p-j4eResnpLoZJ68IeY1XmYpA8jlzmLwx-c6C5DgG5JPtRhOjpXeycIw