Opplevelseskortet digitaliseres

OK_Figurer_2-1200-nu7v06vfee1jkpfirzpwfpodwsxrdwgv0m92p06lxk.jpg

En digitalisering av Opplevelseskortet vil gi mange fordeler. En løsning i form av en skybasert tjenesteplattform vil ta Opplevelseskortet enda et steg videre i arbeidet med å gi alle barn og unge en mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskortet er glad for regjeringens satsning på området og for muligheten å endelig ta Opplevelseskortet ut til alle kommuner i Norge.

Nesten samtlige kommuner vi har vært i kontakt med har ønsket å være en videre del av Opplevelseskortet og kunne bruke vår plattform for organisering av dette tilbudet. Det er vi veldig glad for.

I denne artikkelen vil vi dele litt informasjon om selve prosjektet, mens vi kommer tilbake til en større presentasjon av plattformen ettersom prosjektet skrider frem.

Den digitale versjonen vil bli tilgjengelig på alle enheter. Det vil si at den kan brukes som en webløsning, på mobil som en app og ellers på alle medier med en webleser. På denne måten møter vi den teknologiske hverdagen og sikrer økt effektivitet i arbeidet med Opplevelseskortet. Kommuner og Nav som forvaltere vil få tilgang til et adminstrasjonspanel for å koordinere, godkjenne og administrere aktiviteter. Denne løsningen vil redusere adminstrasjon og heller frigjøre tid og ressurser til barn og unge.

Tilbydere av kultur- og fritidsaktiviteter vil enkelt kunne administrere sine tilbud, ha kontroll over deltagelse og markedsføre sine aktiviteter. Muligheten for å kategorisere aktiviteter for å treffe riktig målgruppe. Mulighet for å selv definere omfang av tilbud – alt godkjennes av kommune før det publiseres.

For brukerne vil dette fjerne all stigmatisering rundt bruk av Opplevelseskortet. Denne tjenesten vil bli tilgjengelig for alle barn og unge uavhengig av økonomisk familiesituasjon. De som faller inn under kategorien barn og unge i lavinntektsfamilier vil være identifisert av Nav og kommune som tidligere og inneha de samme privilegier som i dagens fysiske kort. Denne løsningen sikrer oversikt over alle muligheter for aktiviteter, medlemsskap, klippekort, gavekort etc.

Av større endringer er muligheten for å legge opp alle lokallag og sikre medlemskap i de ulike aktivitetene. Dette er en større del av regjeringens satsning og vi vil ivareta dette i løsningen.

Målsettingen er å ha løsningen klar før sommerferien. Frem til da vil utvalgte kommuner være med å teste løsningen og gi tilbakemeldinger. Vi vil publisere informasjon og bilder fra løsningen underveis.

Vil du høre med om prosjektet og hva det betyr for deg som kommune, som tilbyder eller som bruker kan dere kontakte oss på Facebook, på mail eller på telefon.